Hoofdofficier Albert Hazelhoff nieuwe algemeen directeur CJIB

Hoofdofficier van justitie, mr. drs. A. (Albert) Hazelhoff MBA (61) verlaat 1 juli het Openbaar Ministerie (OM). Op die datum gaat Hazelhoff aan de slag als algemeen directeur van het CJIB.

Hazelhoff was sinds 2005 werkzaam bij het OM. Aanvankelijk als plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Almelo en sinds 2007 als plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal bij het ressortsparket Arnhem. In 2010 werd Hazelhoff hoofdofficier van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

Hazelhoff volgt Simon Sibma op die per 1 april 2018 is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.