zondag 31 mei 2020

NIEUWSVIDEO'S

advertorial

De online marketing tornado
iwcschaffhausen

DEBATTEN

LIVESTREAM

MEER NIEUWSVIDEO'S

ONDERNEMENDE EN INSPIRERENDE MENSEN

RIJKSOVERHEID

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nieuwe regeling voor vergoeding kosten drugsafvaldumping

Particulieren met schade op hun terrein door illegaal gedumpt drugsafval krijgen dankzij een nieuwe regeling de kosten van het opruimen 100 procent vergoed in...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot...
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dreigingsbeeld NCTV: aanslag in Nederland blijft voorstelbaar

Een deel van de Nederlandse jihadistische beweging heeft nog steeds de intentie om een terroristische aanslag te plegen. Dat leidt soms zelfs tot concrete...
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijdelijke regeling krachtvoer voor melkvee in kader van stikstofaanpak

Om de stikstofdepositie uit de melkveehouderij nog dit jaar te kunnen verlagen, heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een voorstel opgesteld om...

MEER RIJKSOVERHEID

CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK