Beschikbaarheidsvergoeding OV met drie maanden verlengd

Het kabinet verlengt de beschikbaarheidsvergoeding die ov-bedrijven sinds vorig jaar ontvangen om tijdens de coronacrisis te blijven rijden tot en met september 2021. Voor de verlenging wordt 370 miljoen euro gereserveerd. Eerder was met de ov-sector afgesproken dat de beschikbaarheidsvergoeding tot en met juli 2021 zou doorlopen en dat voor de tweede helft van 2021 gekeken zou worden naar een versoberde regeling.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “De regeling nu verlengen is een logische stap omdat het onzeker is hoe lang deze crisis nog voortduurt. Voor reizigers is het van belang dat zij kunnen bouwen op een betrouwbaar ov. Met de beschikbaarheidsvergoeding houden we Nederland bereikbaar met het ov, zodat ouderen de bus kunnen pakken om hun coronavaccinatie te halen, zorgpersoneel met de metro op het werk kan komen en studenten met de trein naar hun praktijkexamen kunnen reizen.”

Noodzakelijke reizen
Door de daling van het aantal reizigers zijn de inkomsten van de ov-bedrijven sterk afgenomen. Tegelijkertijd heeft het kabinet vervoerders gevraagd om de dienstregelingen zoveel mogelijk op peil te houden, zodat noodzakelijke reizen wel veilig gemaakt kunnen worden. Om die reden is vorig jaar de beschikbaarheidsvergoeding in het leven geroepen. Het kabinet stelde 1,5 miljard euro voor 2020 en 740 miljoen euro voor de eerste helft van 2021 beschikbaar om meer dan 90% van de kosten van ov-bedrijven te vergoeden. Deze regeling wordt nu onder dezelfde voorwaarden doorgetrokken tot en met het derde kwartaal.

Vierde kwartaal
Een besluit over het vierde kwartaal vindt uiterlijk op 1 juli plaats. Voor die tijd onderzoeken ov-bedrijven en overheden op welke wijze er kostenbesparingen en optimalisaties mogelijk zijn. Ook de ontwikkeling van de coronacrisis zal worden meegenomen in dat besluit.

Vorig artikelMinister Schouten wil pilots om daadwerkelijke emissie uitstoot stallen te meten
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenM aan.