Een financieel plan helpt als een kompas

Een financieel plan helpt als een kompas. De verschillende deelbegrotingen in het plan vormen een weergave van de huidige stand van zaken en de groeimogelijkheden. Cijfers onderbouwen realiteit en haalbaarheid. Waar je op afkoerst vertaalt zich financieel in een plan. Met je plan leg je uit wat er nodig is en wat het je oplevert. Ook geeft het plan je richting in keuzes die je maakt. Wanneer wel of niet bijsturen. Ga er mee aan de slag en schakel een extern adviseur in.