IGJ in gesprek met zorgondernemers tijdens zorgseminar ‘KenniZ’

IGJ gaat in gesprek met zorgondernemers tijdens KenniZ seminar ‘Dag van de Zorgondernemer’.

Op 20 juni 2018 staat mevrouw drs. K. (Korrie) Louwes als keynote spreker op het KenniZ seminar ‘Dag van de Zorgondernemer’. KenniZ is een (online) platform en lerend netwerk voor zorgorganisaties waarin het delen van (zorg)kennis centraal staat. KenniZ functioneert als een deskundige en klantgerichte partner met als doel om zorgondernemers een optimale ondersteuning te bieden voor het opzetten en behouden van kwalitatieve woon- en zorgomgevingen voor hulpbehoevenden.

Oud-wethouder van Rotterdam Korrie Louwes is sinds 8 januari 2018 hoofdinspecteur Maatschappelijk Zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tijdens deze ochtend zal zij ons meenemen in de visie en rol van de IGJ richting de (kleinschalige) zorgaanbieders.

Thema’s die centraal staan zijn: Toetsingskader voor nieuwe toetreders in de zorg, ontwikkeling binnen de persoonsgerichte zorg, het belang van melden, concept ‘netwerkzorg’, financiering en ontwikkelingen binnen de (kleinschalige) zorg. We sluiten de ochtend af met een aantal stellingen en vragen van de zorgondernemers.

Het seminar wordt gehouden bij ‘Fort aan de klop’ in Utrecht en deelnemers zijn welkom vanaf 09.30. Er is een volledig dagprogramma met sprekers, rondetafelgesprekken, workshops, netwerklunch en een innovatiemarkt waar diverse zorgproducten en diensten onder de aandacht worden gebracht.

Voor aanvullende informatie en inschrijven voor het seminar kunt u terecht op de website http://www.kenniz.nl/. Wees er snel bij, want het aantal plekken is beperkt.