vrijdag 17 augustus 2018

Kamer van Koophandel

Doel en activiteiten
De KvK helpt ondernemers om te starten, innoveren en ondernemen in binnen- en buitenland. Ze ondersteunt ondernemers bij hun start- en groeiambities. Met het Handelsregister legt ze de basis voor een veilig handelsverkeer. De landelijke organisatie heeft een regionale verankering en opereert sterk regionaal.

De nieuwe KvK werkt vanuit de wensen en behoeften van de generatie ondernemers die snel toegang tot de juiste informatie verlangt, die sector- en grensoverschrijdend zakendoet en volop participeert in (online) netwerken.

De diensten en producten van de KvK vloeien voort uit haar wettelijk verplichte taken:
1. Beheren van het Nederlands Handelsregister. Dit is een van de basisregistraties van Nederland, waar alle ondernemingen en rechtspersonen geregistreerd staan met hun actuele gegevens.
2. Voorlichting aan ondernemers. Denk hierbij aan informatie over ondernemen en ondernemerschap, (overheids)informatie en (digitale) producten op juridische en bedrijfseconomisch gebied.
3. Regionale ondernemersondersteuning. Voor ondernemers met (groei)ambities op drie landelijke thema’s: Start en overname, Internationaal ondernemen en Innovatie.
4. Innovatiestimulering. Ondersteunen ondernemers bij het ontwikkelen en doorvoeren van innovaties.
5. Inrichten en beheren van Ondernemerspleinen – zowel digitaal als fysiek. De KvK ontwikkelt en beheert het digitale Ondernemersplein.[16] Dit webportal biedt één samenhangende toegang tot alle relevante informatie van publieke partijen waar ondernemers mee te maken hebben. Op vijf plaatsen in Nederland richt de KvK ondernemerspleinen (ontmoetingsplek) in waar ook andere organisaties voor ondernemers aanwezig zijn, zoals de Belastingdienst.

Regio- en innovatiestimulering
Bij specifieke vragen over de ondernemerschapsthema’s innovatie, internationaal ondernemen, starten of overname ondersteunt de KvK ondernemers (cross-sectoraal) met advies en projecten, zowel landelijk als regionaal. In de regio kunnen ondernemers met (groei)ambitie deelnemen aan activiteiten (zoals netwerkbijeenkomsten) binnen projecten waarvan bijvoorbeeld de uitwisseling van ‘best practices’ onderdeel is. De KvK brengt ook mkb-ondernemers met elkaar en met kennis- of onderzoeksinstellingen in contact voor vernieuwing in dienstverlening of werkwijze van hun bedrijf.

Handelsregister
Iedere in Nederland gevestigde onderneming en rechtspersoon moet ingeschreven zijn in het Handelsregister. De Nederlandse wet verplicht alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen ieder boekjaar een financieel verslag, een jaarrekening, te deponeren bij de KvK. Ongeveer 700.000 bedrijven moeten jaarlijks verplicht hun financiële gegevens bij de KvK inleveren.

Organisatie
In Nederland biedt de KvK haar informatie, diensten en producten voor ondernemers eenvoudig, toegankelijk en steeds meer digitaal aan (zoals webinars, apps en e-consulting). Op deze manier maken vrijwel alle ondernemers op een efficiënte wijze gebruik van de KvK. Op de website[19] bundelt de KvK voor ondernemers de overheidsinformatie van publieke dienstverleners zoals de Belastingsdienst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het CBS. Aan werknemers heeft de KvK per 1 januari 2014 circa 1500 fte (fulltime-equivalent). Met een landelijk dekkend netwerk van 19 kantoren blijft de nieuwe KvK verbonden met ondernemers in de regio en kan ze inspelen op hun specifieke behoeften rondom start en bedrijfsovername, innovatie en internationaal ondernemen. Door de landelijke aansturing kan de KvK slagvaardig en efficiënt werken; zowel landelijk als in de vijf werkgebieden (regio’s Noord, Noordwest, Zuidwest, Oost en Zuid). De verschuiving naar meer gebruik van zogenaamde ‘big data’ met onder andere het Handelsregister als waardevolle bron, moet meer relevante informatie en data opleveren die ondernemers kunnen gebruiken voor hun bedrijfsvoering en groei.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de totale aansturing van de organisatie. Het ministerie van Economische Zaken houdt als eindverantwoordelijk departement op hoofdlijnen toezicht. De Raad van Bestuur ontvangt over het te voeren beleid adviezen van de Centrale Raad en vijf Regionale Raden. Deze raden bestaan uit twaalf vertegenwoordigers van (regionale) werkgevers- en werknemersorganisaties en overige leden. De Regionale Raden adviseren over regionale activiteiten van de organisatie, de Centrale Raad adviseert over landelijke prioriteiten en projecten.

Bron: Wikipedia

Latest Articles