Methodiek voor psychiatrische zorg wint TVZ-Publicatieprijs 2018

Tweehonderdduizend mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgen langdurige verpleegkundige zorg. Bij dit ‘steunend, structurerend contact’ gaan verpleegkundigen vaak te weinig methodisch te werk, waardoor een doelloze situatie kan ontstaan. Hierdoor missen cliënten kansen en is de zorg nodeloos duur. Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper Mark van Veen, werkzaam bij Altrecht en promovendus aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, beschrijft een gestructureerde, methodische benadering voor cliënten met niet-psychotische chronische problematiek. Hij wint hiermee de TVZ-Publicatieprijs 2018.

De Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) helpt verpleegkundigen de zorgverlening aan deze kwetsbare groep te verbeteren. Inzet is een goede therapeutische relatie met de cliënten, essentieel om doelgericht samen te werken en resultaten te behalen. De begeleiding omvat methodieken als motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering, gedragsanalyse en clinical casemanagement. Alle activiteiten worden afgestemd op de sociale omgeving van de cliënten. Om ISPB onder de knie te krijgen wordt een vijfdaagse training aangeboden en een maandelijkse werkbegeleiding binnen de instelling.

Met de Publicatieprijs stimuleert het TVZ, het oudste Nederlandse tijdschrift voor verpleegkundigen, de beroepsgroep om wetenschappelijke publicaties uit te brengen over hun beroepspraktijk. Om voor de prijs in aanmelding te komen moet een artikel gaan over relevante innovaties in de patiëntenzorg. De jury, bestaande uit Vanessa Schroer, drs. Minke Nieuwboer, Marjanneke Ouwerkerk, prof. dr. Hester Vermeulen en voorzitter prof. dr. Berno van Meijel had de keuze uit vijf door de redactie van TVZ geselecteerde artikelen.

De vier andere nominaties waren:

  • Suzanne Graat, hbo-verpleegkundige UMC Utrecht, onderzocht hoe verpleegkundigen mannen met prostaatkanker kunnen helpen die na een radicale prostatectonomie last hebben van urine-incontinentie.
  • Marie Louise Luttik (senior onderzoeker/projectleider IWPFamiliezorg), Jelly Zuidersma, Elly Schoemaker en Wolter Paans (lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek Hanzehogeschool Groningen) ontwikkelen een familiegesprek, een wetenschappelijk onderbouwde interventie voor familiezorg.
  • Sylvia Rave (verpleegkundige bij Altrecht GGZ) en Corry van den Hoed-Heerschop (Senior hogeschooldocent Bachelor Verpleegkunde) brachten in kaart wanneer een aanraking een passende verpleegkundige interventie is.
  • Purdey Lansink (docent/onderzoeker) en Nicole Ketelaar (onderzoeker/hoofddocent Saxion University of Applied Sciences) concluderen dat het invoeren van de SBAR-methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation) en scholing het klinisch redeneren door dialyseverpleegkundigen significant verbeteren.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een cheque van duizend euro.

De jury schrijft in haar rapport dat ze vermoedt dat ISPB ook andere onderdelen van (langdurige) zorg doelmatiger kan maken.