'Online rekentools energieleveranciers beneden de maat'

Energieleveranciers gebruiken in hun online rekentools verschillende standaarden voor het verbruik van stroom en gas. Hierdoor is het voor consumenten onmogelijk om een eerlijk vergelijk te maken. Dat blijkt uit een onderzoek van Vereniging de Vastelastenbond. De meeste consumenten weten het jaarverbruik voor stroom en gas niet en kunnen op basis van aantal personen en type woning een schatting maken van het jaarverbruik en de daar bijbehorende jaarkosten. ‘Het verschil tussen twee leveranciers kan oplopen tot ruim € 1.200‘, benadrukt Dirk-Jan Wolfert. ‘Je denkt als consument dat je er warmpjes bij zit, maar in werkelijkheid kom je van een koude kermis thuis. Daarom pleiten wij voor het gebruik van standaard verbruiken voor alle leveranciers.’

Diverse standaarden energieleveranciers
Elk jaar stappen veel consumenten over naar een nieuwe energieleverancier. Voordat ze overstappen, willen ze graag het aanbod van verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijken. De online rekentool lijkt uitkomst te brengen. ‘Als consumenten hun energieverbruik niet weten, dan maakt de tool een schatting’, vervolgt Dirk-Jan Wolfert zijn verhaal. ‘Bij deze schatting gaat het mis. Energieleveranciers gebruiken namelijk verschillende standaarden om een inschatting te maken. De ene leverancier schat te hoog, een andere schat te laag. Al met al is het onmogelijk om een eerlijke vergelijking te maken. Dat vind ik een kwalijke zaak.’

Grote verschillen
Het onderzoek van de Vastelastenbond richtte zich op tweepersoonshuishoudens met een tussenwoning. Energieflex gaat bij een tweepersoonshuishouden uit van een gemiddeld verbruik van 1440 kWh (elektriciteit) en 864 m3 (gas) op jaarbasis. Bij Qurrent gaat deze schatting uit van 3023 kWh en 2676 m3. ‘Deze verschillen zijn echt veel te groot’, concludeert Dirk-Jan Wolfert. ‘Kiest een consument per ongeluk een leverancier die te laag schat, dan is hij op jaarbasis fors duurder uit. De verschillen tussen de goedkoopste en de duurste aanbieder kunnen oplopen tot ruim €1.200 op jaarbasis.’

Maatregelen ACM hebben geen effect
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) probeert al jaren grip te krijgen op wijze waarop energieleveranciers hun energiecontracten aanbieden aan consumenten. ‘De ACM heeft speciale richtlijnen in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat energieleveranciers op dezelfde manier een vergelijking maken’, geeft volgens Dirk-Jan Wolfert tekst en uitleg. ‘Op basis van het aanbod op maat is afgesproken om alle kosten mee te nemen in de berekening. Zo’n aanbod op maat helpt consumenten om een eerlijke vergelijking te maken. De praktijk is weerbarstig. Energieleveranciers weten daar slim omheen te manoeuvreren en hanteren andere gemiddelde verbruiken als uitgangspunt voor hun berekening.’

Tijd voor een duidelijke richtlijn
Vereniging de Vastelastenbond pleit voor een standaard verbruik dat elke energieleverancier verplicht moet gebruiken. ‘We beschikken over de nieuwste technologieën om energie duurzamer te maken’, gaat Dirk-Jan Wolfert verder. ‘En onderwijl lukt het niet om een duidelijke richtlijn op te stellen voor ongeveer 40 energieleveranciers. Zo’n standaard is hard nodig. Alleen zo geven we consumenten de mogelijkheid om een eerlijke vergelijking te maken.’

Landelijk gemiddelde bekend
Vereniging de Vastelastenbond pleit in een brief aan de ACM voor een standaardisering van het gemiddelde jaarverbruik van stroom en gas. ‘De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) doet elk jaar onderzoek naar het gemiddeld energieverbruik in Nederland’, stelt Dirk-Jan Wolfert vast. ‘Voor 2 personen in een tussenwoning is dat verbruik in 2017 vastgesteld op 2930 kWh en 1300 m3 op jaarbasis. Het is veel eerlijker als energieleveranciers in hun rekentools van deze gemiddelden uitgaan.’