zondag 19 januari 2020

Bedrijfsindeling
Deze bedrijfsindeling is een classificatie van economische activiteiten en heeft als doel om een uniforme indeling van de economie te bieden ten behoeve van gedetailleerde economische analyses en statistieken.

Algemeen
Met de bedrijfsindeling wordt de economie onderverdeeld in categorieën en biedt een indeling van alle economische activiteiten, ofwel alle op de productie van goederen of diensten gerichte activiteiten, zowel van het bedrijfsleven als van de overheid.

Sectorindeling
De sector economie is ingedeeld in vier sectoren: 1. Primaire sector: Deze sector levert grondstoffen en voedsel. 2. Secundaire sector: Deze sector ook wel bekend als industrie, omvat alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen verwerken. 3. Tertiaire sector: Deze sector omvat de commerciële dienstverlening. 4. Quartaire sector: Deze sector omvat de niet-commerciële dienstverlening (zonder winstoogmerk).

LAATSTE BRANCHE BERICHTEN

Handelsmissie om meer voet aan de grond te krijgen in India

Een zware delegatie met minister-president Rutte, vier bewindslieden en de burgemeester van Den Haag reist van 22 tot en met 25 juni af naar...

VGZ en ONT bereiken overeenstemming vergoeding tandprotheticus

Nadat de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en een cliënt van VGZ vorige maand de zorgverzekeraar voor de rechter daagde, zijn partijen nu tot...

VvE Belang waarschuwt voor financiële gevolgen verduurzamingseisen

Doelstellingen uit het energieakkoord om alle woningen in 2050 energieneutraal te maken kunnen een grote groep appartementseigenaren in financiële problemen brengen als de overheid...

VZVZ ook in cassatie in het gelijk gesteld

2017 Vandaag heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) verworpen. VZVZ ziet zich met deze uitspraak bevestigd in haar...

'Online rekentools energieleveranciers beneden de maat'

Energieleveranciers gebruiken in hun online rekentools verschillende standaarden voor het verbruik van stroom en gas. Hierdoor is het voor consumenten onmogelijk om een eerlijk...

MN en PMT maken het eerste Pan Europese Core Woningfonds mogelijk

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft toestemming gegeven aan haar fiduciaire manager MN om EUR 150 miljoen aan het Aberdeen Standard Pan European Residential...

Europese primeur: Milieulabel Schilderproject

Koninklijke OnderhoudNL, ondernemersorganisatie van specialisten in vastgoedonderhoud, en de VVVF, de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten, introduceren vandaag het Milieulabel Schilderproject. Nederland is daarmee...

Transparantie over toestemming patiënt Landelijk Schakelpunt

Wie bekijkt mijn medische gegevens? Waarom zijn mijn gegevens beschikbaar gesteld? Heb ik daar toestemming voor gegeven? Deze vragen stonden centraal in de recente...

Deelnemers-panel PMT positief over nieuw Uniform Pensioenoverzicht

Deelnemers-panel van PMT denkt mee over nieuwe UPO en beoordeelt UPO positief. Pensioenfondsen hebben met elkaar afgesproken om pensioengegevens op dezelfde manier te laten zien....

Energieakkoord in versnelling:“Ketenbenadering technische isolatie”

“Installatie-eigenaren, installateurs en isolatiebedrijven moeten als ketenpartners samen aan de slag om de onmisbare milieutechnische én economische bijdrage van technische isolatie binnen te halen”....

SECTOREN & BRANCHES