woensdag 2 december 2020

Bedrijfsindeling
Deze bedrijfsindeling is een classificatie van economische activiteiten en heeft als doel om een uniforme indeling van de economie te bieden ten behoeve van gedetailleerde economische analyses en statistieken.

Algemeen
Met de bedrijfsindeling wordt de economie onderverdeeld in categorieën en biedt een indeling van alle economische activiteiten, ofwel alle op de productie van goederen of diensten gerichte activiteiten, zowel van het bedrijfsleven als van de overheid.

Sectorindeling
De sector economie is ingedeeld in vier sectoren:

  1. Primaire sector: Deze sector levert grondstoffen en voedsel.
  2. Secundaire sector: Deze sector ook wel bekend als industrie, omvat alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen verwerken.
  3. Tertiaire sector: Deze sector omvat de commerciële dienstverlening.
  4. Quartaire sector: Deze sector omvat de niet-commerciële dienstverlening (zonder winstoogmerk).

SECTOREN EN BRANCHES

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Bouwnijverheid
Bouwnijverheid
Cultuur, sport en recreatie
Cultuur, sport en recreatie
Extraterritoriale organisaties en lichamen
Extraterritoriale organisaties en lichamen

LAATSTE NIEUWS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Laadpleinen van de toekomst klaar voor gebruik

Je elektrische auto laden terwijl er een overschot aan groene stroom is en terugleveren als er veel vraag naar stroom is. En zo geld...
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nederland verlengt de grenssluiting voor mensen van buiten Europa

De reisrestricties zijn verlengd tot 1 juli. Het gaat hierbij om de inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar...
Rijksoverheid

Nederlanders kunnen weer op vakantie in 16 Europese landen

Ook grenzen Frankrijk weer open voor Nederlandse toeristen Nederlanders kunnen vanaf nu op vakantie in zestien landen in de EU/Schengen zone. Het reisadvies van het...
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ultimatum voor foute en lakse ICT-bedrijven in aanpak online kinderporno

Online kinderporno moet worden weggevaagd. Nederland werkt samen met de ICT-sector aan een rigoureuze aanpak rondom het bestrijden van online kindermisbruik. Foute en lakse...
Ministerie van Financiën

Regeling gedupeerde ouders toeslagen wordt uitgebreid

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen maakt het mogelijk dat gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, die onterecht het predicaat Opzet/Grove schuld kregen, in aanmerking kunnen komen...
Financiële instellingen
Financiële instellingen
Gezondheids- en welzijnszorg
Gezondheids- en welzijnszorg
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
Industrie
Industrie
Informatie en communicatie
Informatie en communicatie
Landbouw, bosbouw en visserij
Landbouw, bosbouw en visserij

advertentie

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Onderwijs
Onderwijs
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Overige dienstverlening
Overige dienstverlening
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Verhuur van en handel in onroerend goed
Verhuur van en handel in onroerend goed
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nieuwe regeling voor vergoeding kosten drugsafvaldumping

Particulieren met schade op hun terrein door illegaal gedumpt drugsafval krijgen dankzij een nieuwe regeling de kosten van het opruimen 100 procent vergoed in...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot...
Vervoer en opslag
Vervoer en opslag
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Winning van delfstoffen
Winning van delfstoffen