donderdag 6 mei 2021

Bedrijfsindeling
Deze bedrijfsindeling is een classificatie van economische activiteiten en heeft als doel om een uniforme indeling van de economie te bieden ten behoeve van gedetailleerde economische analyses en statistieken.

Algemeen
Met de bedrijfsindeling wordt de economie onderverdeeld in categorieën en biedt een indeling van alle economische activiteiten, ofwel alle op de productie van goederen of diensten gerichte activiteiten, zowel van het bedrijfsleven als van de overheid.

Sectorindeling
De sector economie is ingedeeld in vier sectoren:

  1. Primaire sector: Deze sector levert grondstoffen en voedsel.
  2. Secundaire sector: Deze sector ook wel bekend als industrie, omvat alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen verwerken.
  3. Tertiaire sector: Deze sector omvat de commerciële dienstverlening.
  4. Quartaire sector: Deze sector omvat de niet-commerciële dienstverlening (zonder winstoogmerk).

SECTOREN EN BRANCHES

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Bouwnijverheid
Bouwnijverheid
Cultuur, sport en recreatie
Cultuur, sport en recreatie
Extraterritoriale organisaties en lichamen
Extraterritoriale organisaties en lichamen

LAATSTE NIEUWS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Beschikbaarheidsvergoeding OV met drie maanden verlengd

Het kabinet verlengt de beschikbaarheidsvergoeding die ov-bedrijven sinds vorig jaar ontvangen om tijdens de coronacrisis te blijven rijden tot en met september 2021. Voor...
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister Schouten wil pilots om daadwerkelijke emissie uitstoot stallen te meten

In de toekomst bepalen veehouders en techniekleveranciers zelf de inrichting van het stalsysteem, zolang de gestelde emissiedoelen behaald worden. Op deze manier kunnen innovaties...
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nieuwe regeling voor meer schone vrachtauto’s en groene innovaties op de weg

Meer uitstootvrije vrachtwagens op de weg en een steun in de rug voor innovatieve Nederlandse ondernemers met een goed plan. Met dat doel publiceert...
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ruim 90.000 aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor laatste kwartaal 2020

Ruim 90.000 ondernemers en zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het laatste kwartaal van 2020 (TVL Q4 2020). Ondernemers...
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Verkeersboete lager bij kleine overtreding en hoger bij gevaarlijk weggedrag

Ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen wil het kabinet zwaarder bestraffen en de relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lager. Zo wordt bijvoorbeeld de boete...
Financiële instellingen
Financiële instellingen
Gezondheids- en welzijnszorg
Gezondheids- en welzijnszorg
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
Industrie
Industrie
Informatie en communicatie
Informatie en communicatie
Landbouw, bosbouw en visserij
Landbouw, bosbouw en visserij

advertentie

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Onderwijs
Onderwijs
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Overige dienstverlening
Overige dienstverlening
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Verhuur van en handel in onroerend goed
Verhuur van en handel in onroerend goed
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

52,4 miljoen vanuit Europa voor corona-herstel landbouw

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw...
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Laadpleinen van de toekomst klaar voor gebruik

Je elektrische auto laden terwijl er een overschot aan groene stroom is en terugleveren als er veel vraag naar stroom is. En zo geld...
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nederland verlengt de grenssluiting voor mensen van buiten Europa

De reisrestricties zijn verlengd tot 1 juli. Het gaat hierbij om de inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar...
Rijksoverheid

Nederlanders kunnen weer op vakantie in 16 Europese landen

Ook grenzen Frankrijk weer open voor Nederlandse toeristen Nederlanders kunnen vanaf nu op vakantie in zestien landen in de EU/Schengen zone. Het reisadvies van het...
Vervoer en opslag
Vervoer en opslag
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Winning van delfstoffen
Winning van delfstoffen