zaterdag 4 april 2020

Bedrijfsindeling
Deze bedrijfsindeling is een classificatie van economische activiteiten en heeft als doel om een uniforme indeling van de economie te bieden ten behoeve van gedetailleerde economische analyses en statistieken.

Algemeen
Met de bedrijfsindeling wordt de economie onderverdeeld in categorieën en biedt een indeling van alle economische activiteiten, ofwel alle op de productie van goederen of diensten gerichte activiteiten, zowel van het bedrijfsleven als van de overheid.

Sectorindeling
De sector economie is ingedeeld in vier sectoren:

  1. Primaire sector: Deze sector levert grondstoffen en voedsel.
  2. Secundaire sector: Deze sector ook wel bekend als industrie, omvat alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen verwerken.
  3. Tertiaire sector: Deze sector omvat de commerciële dienstverlening.
  4. Quartaire sector: Deze sector omvat de niet-commerciële dienstverlening (zonder winstoogmerk).

SECTOREN EN BRANCHES

dopaminebrainfood

advertorial

iwcschaffhausen

LAATSTE NIEUWS

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstel over het Europees Openbaar Ministerie naar Tweede Kamer

Een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de uitvoering van de Verordening Europees Openbaar Ministerie voor Nederland regelt, is vandaag ingediend bij...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers komende week van start

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de...
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Benoeming korpschef Nationale Politie

De heer mr. H.P. (Henk) van Essen is benoemd tot korpschef van de Nationale Politie. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel digitale besluitvorming voor advies naar de Raad van State te zenden. Doel van dit wetsvoorstel is om...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij EZK

Drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Benoeming directeur-generaal Fiscale Zaken bij Financiën

Drs. J.K. (Jasper) Wesseling wordt directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister...
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerraad in de Rolzaal in plaats van de Trêveszaal

De wekelijkse ministerraad vergadert vrijdag 27 maart a.s. in de Rolzaal in plaats van in de Trêveszaal. De Rolzaal is groter dan de Trêveszaal...
iwcschaffhausen