vrijdag 21 september 2018

De sector Gezondheids- en welzijnszorg is onderverdeeld in de branches: Gezondheidszorg | Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting | Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting.

Gezondheidszorg
De branche Gezondheidszorg is onderverdeeld in de sub-branches:
• Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
• Medische en tandheelkundige praktijken
• Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder overnachting

Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting
De branche Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting is onderverdeeld in de sub-branches:
• Verpleeghuizen
• Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
• Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
• Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting
De branche Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting is onderverdeeld in de sub-branches:
• Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
• Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten