vrijdag 21 september 2018

De sector Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht is onderverdeeld in de branches: Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas stoom en gekoelde lucht.

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
De branche Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht is onderverdeeld in de sub-branches:
• Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas
• Productie van aardgas
• Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht