vrijdag 21 september 2018

De sector Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering is onderverdeeld in de branches: Winning en distributie van water | Afvalwaterinzameling en -behandeling | Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling | Sanering en overig afvalbeheer.

Winning en distributie van water
De branche Winning en distributie van water is onderverdeeld in de sub-branche:
• Winning en distributie van water

Afvalwaterinzameling en -behandeling
De branche Afvalwaterinzameling en -behandeling is onderverdeeld in de sub-branche:
• Afvalwaterinzameling en -behandeling

Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
De branche Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling is onderverdeeld in de sub-branches:
• Inzameling van afval
• Behandeling van afval
• Voorbereiding tot recycling

Sanering en overig afvalbeheer
De branche Sanering en overig afvalbeheer is onderverdeeld in de sub-branche:
• Sanering en overig afvalbeheer