VZVZ ook in cassatie in het gelijk gesteld

2017 Vandaag heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) verworpen. VZVZ ziet zich met deze uitspraak bevestigd in haar overtuiging volledig te werken binnen de kaders van wet- en regelgeving. Met deze uitspraak is een einde gekomen aan de gerechtelijke procedure die de VPH jarenlang voerde.

Sinds haar oprichting ziet VZVZ geconfronteerd met juridische procedures aangespannen door deze groep huisartsen. In dit jarenlange traject is VZVZ keer op keer in het gelijk gesteld. VZVZ is verheugd over deze uitspraak, want nu kan zij zich volledig concentreren op haar eigenlijke doelstelling; kwaliteitsverbetering van de zorg voor patiënten door een platform te bieden voor betrouwbare en veilige elektronische uitwisseling van medische gegevens.

Patiënt centraal
In de afgelopen jaren hebben meer dan 12 miljoen Nederlanders hun zorgaanbieders toestemming gegeven om hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt uit te wisselen. En alleen wanneer dat voor hun behandeling noodzakelijk is. VZVZ beheert het Landelijk Schakelpunt. Er is VZVZ alles aan gelegen om het vertrouwen van al deze mensen zo goed mogelijk te behartigen. Daarom handelt zij altijd nauwgezet binnen de kaders van alle bestaande wet- en regelgeving.