maandag 1 juni 2020
brancheinfo

WEBINAR KIJKEN?
Een webinar is een online seminar dat overal te volgen is. Vanachter de laptop op de zaak, tablet op de bank of smartphone in de trein. Een expert geeft een korte presentatie inclusief demonstratie. Klik hier voor toekomstige webinars.

WEBINAR GEMIST?
Had u geen tijd om het webinar live te volgen, kwam het tijdstip u niet goed uit of zou u het webinar graag op een ander moment terugkijken? Dat kan! Via de Branche Info zijn alle webinars gemakkelijk online terug te kijken.

Mist u een webinar? Meld het ons!

WEBINARS

LAATSTE NIEUWS

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nieuwe regeling voor vergoeding kosten drugsafvaldumping

Particulieren met schade op hun terrein door illegaal gedumpt drugsafval krijgen dankzij een nieuwe regeling de kosten van het opruimen 100 procent vergoed in...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot...
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dreigingsbeeld NCTV: aanslag in Nederland blijft voorstelbaar

Een deel van de Nederlandse jihadistische beweging heeft nog steeds de intentie om een terroristische aanslag te plegen. Dat leidt soms zelfs tot concrete...
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijdelijke regeling krachtvoer voor melkvee in kader van stikstofaanpak

Om de stikstofdepositie uit de melkveehouderij nog dit jaar te kunnen verlagen, heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een voorstel opgesteld om...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Akkoord SZW en VNG: extra budget invoering nieuw inburgeringsstelsel

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben afspraken gemaakt over de financiële en inhoudelijke kaders van...
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landelijke ophokplicht per 29 april 2020 ingetrokken

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt met ingang van 29 april 2020 de nu geldende landelijke ophokplicht in voor bedrijven die commercieel...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lintjesregen 2020: Vanwege het Coronavirus in gewijzigde vorm

Traditiegetrouw wordt ook dit jaar de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning voorafgegaan door de lintjesregen, op vrijdag 24 april. Op deze dag ontvangen...
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Oproep om mee te denken over apps

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nodigt bedrijven en deskundigen uit om mee te denken over de ontwikkeling en inzet van apps...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vanaf dit voorjaar verplicht inburgeren voor Turkse asielstatushouders

Per 1 mei worden Turkse nieuwkomers met een asielstatus verplicht om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse...
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Spoedwetgeving op het terrein van Justitie en Veiligheid

Behalve de directe bestrijding van het coronavirus is het ook van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren. Bestaande wetgeving...
Belastingdienst

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het...
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstel over het Europees Openbaar Ministerie naar Tweede Kamer

Een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de uitvoering van de Verordening Europees Openbaar Ministerie voor Nederland regelt, is vandaag ingediend bij...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers komende week van start

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de...
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Benoeming korpschef Nationale Politie

De heer mr. H.P. (Henk) van Essen is benoemd tot korpschef van de Nationale Politie. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel digitale besluitvorming voor advies naar de Raad van State te zenden. Doel van dit wetsvoorstel is om...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij EZK

Drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Benoeming directeur-generaal Fiscale Zaken bij Financiën

Drs. J.K. (Jasper) Wesseling wordt directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister...
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerraad in de Rolzaal in plaats van de Trêveszaal

De wekelijkse ministerraad vergadert vrijdag 27 maart a.s. in de Rolzaal in plaats van in de Trêveszaal. De Rolzaal is groter dan de Trêveszaal...
Ministerie van Financiën

Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

Door de corona-crisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Er komen minder orders binnen, bestaande orders worden ingetrokken en fabricage ligt stil door...
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Speciaal gezant voor de coronacrisis

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft namens het kabinet Feike Sijbesma, voormalig CEO van biochemie-concern DSM, gevraagd om tijdelijk als speciaal...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat vinden minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN,...
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket...
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aanvullende maatregelen 23 maart

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie...
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Noodsteun om voedselbanken draaiende te houden

Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiele hulp van het kabinet. Dat hebben staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) besloten. Er wordt...
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Opstart initiatief Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Het ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk...
Ministerie van Defensie

Defensie geeft duizenden kilo’s levensmiddelen aan voedselbanken

Defensie geeft levensmiddelen aan 3 distributiecentra van de voedselbank. Het gaat om 35 pallets met onder meer vlees, vleeswaren, zuivelproducten, groente, fruit, boter en...
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Geen centrale examens dit jaar

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer...
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen...
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe bezoekersregeling gehandicaptenzorg en ggz

Het kabinet maakt vandaag bekend dat de sectoren gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bezoekersregelingen hebben vastgesteld. Voor jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling...
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en...